معرفی :

این بیمه نامه ماشین آلاتی مانند خط تولید کارخانه، نیروگاهها و مانند آن را که ارزش قطعات مکانیکی آنها از قطعات الکتریکی بیشتر باشد تحت پوشش قرار می دهد.

خطرات تحت پوشش :

 اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین آلات که در زمان بهره برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد. معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌گری اجرای نادرست کار از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز اتصال کوتاه ، نوسان برق ، قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر کم شدن آب در دیگهای بخار ، انفجار دیگهای بخار ، انفجارات فیزیکی یخ‌زدگی ، یخ شناور غفلت ، عدم مهارت ، سهل انگاری شکست مکانیکی یا الکتریکی اشکال در سیستم روغنکاری یا خنک کاری سقوط ، تصادم ، واژگونی خرابکاری غیر گروهی سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ مستثنی شده است.

بیمه شکست ماشین آلات (MB)