معرفی :

این بیمه نامه ساختمانهای مسکونی را در زمان بهره برداری در مقابل هرگونه خسارت وارد به سازه‌ و تجهیزات ساختمان ناشی از طراحی غلط ، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که در زمان ساخت آشکار نشده باشد ، بشرح زیر تحت پوشش قرار میدهد :

خطرات تحت پوشش :

سازه های ساختمان شامل پی ، اسکلت ، سقف و سفت کاری – نمای ساختمان – عایقهای رطوبتی ساختمان – تجهیزات و تاسیسات برقی ، مکانیکی و آسانسور – هزینه های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)