معرفی :

این بیمه نامه تجهیزات و دستگاههایی مانند لوازم پزشکی و آزمایشگاهی  تجهیزات مخابراتی، اتاق سرور و مانند آنها را که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش  قطعات مکانیکی  در آنها  بیشتر باشد تحت پوشش قرار می دهد.

خطرات تحت پوشش :

سیل ، آب گرفتگی ، امواج دریا  صاعقه ، انفجار ، آتش‌سوزی رانش زمین ، نشست زمین ، لغزش زمین ،  ریزش کوه یا  صخره اتصال کوتاه ، اتصال برق  DC به  برق AC  سقوط ، تصادم ،  واژگونی نم  ،  رطوبت  ،  ریختن مایعات بداخل دستگاه غفلت ،  عدم مهارت ،  سهل‌انگاری دوده ،  ذرات معلق در هوا ، گرد و خاک  خسارتهای  هنگام  تمیز کردن  یا  تعمیر کردن دمای بالا ، بخارات غیر خورنده باران ،  برف ، تگرگ ، بهمن یخ زدگی ، یخ شناور  خسارتهای  هنگام  باز  و  بسته  کردن خرابکاری غیر گروهی سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است. 


بیمه تجهیزات الکترونیکی (EE)