موارد بیمه : وسایل نقلیه سواری ، اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، تریلر ، آمبولانس ، تراکتور ، .... خطرهای اصلی : حادثه شامل تصادف ، برخورد با جسم ثابت یا متحرک ، برخورد شیئ دیگر با اتومبیل مورد بیمه ، واژگونی و سقوط مورد بیمه بر اثر حوادث رانندگی . آتش سوزی ، صاعقه و انفجار دزدی کلی خطرهای تکمیلی ( در صورت درخواست بیمه گذار ): سرقت در جای لوازم از قبیل رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک ، آینه ها و سایر لوازم خودرو شکست شیشه به تنهایی به عللی غیر از خطرهای اصلی غرامت عدم استفده از خودرو در ایام تعمیرات حوادث طبیعی شامل سیل ، زلزله ، آتشفشان حوادث ناشی از مواد شیمیایی نظیر اسید و رنگ

بیمه بدنه اتومبیل