بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

کلیه مراکز غیرصنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه جهت بیمه کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) غیرصنعتی (منظور اموالی می‌باشند که در امور تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته باشند) نیاز به این بیمه نامه دارند. در بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی بعضی مواقع ایجاب می نماید که پیشنهادات کاهش خطرات احتمالی تعیین شده توسط کارشناس بازدید اولیه بعنوان توصیه های ایمنی درج گردد .

پوششهای پایه : آتش سوزی – صاعقه – انفجار

پوششهای تکمیلی : زلزله و آتشفشان- سیل و طغیان آب- طوفان، گردباد و تندباد – ترکیدگی لوله آب و فاضلاب- ضایعات ناشی از برف و باران- سرقت- سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن- شکست شیشه به هر علت- آشوب و بلوا و شورش- ریزش و رانش زمین- برخورد جسم خارجی- فروکش چاه- سقوط بهمن

 

بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. در بیمه آتش سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند. کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) مسکونی ( منظور اموالی می‌باشند که در منازل مسکونی مورد استفاده قرار گیرند ) به این بیمه نامه نیاز دارند.

پوششهای پایه : آتش سوزی – صاعقه – انفجار

پوششهای تکمیلی : زلزله و آتشفشان- سیل و طغیان آب- طوفان، گردباد و تندباد – ترکیدگی لوله آب و فاضلاب- ضایعات ناشی از برف و باران- سرقت- سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن- شکست شیشه به هر علت- آشوب و بلوا و شورش- ریزش و رانش زمین- برخورد جسم خارجی- فروکش چاه- سقوط بهمن

 

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

  مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی به قیمت روز بیمه نمود.

پوششهای پایه : آتش سوزی – صاعقه – انفجار

پوششهای تکمیلی : زلزله و آتشفشان- سیل و طغیان آب- طوفان، گردباد و تندباد – ترکیدگی لوله آب و فاضلاب- ضایعات ناشی از برف و باران- سرقت- سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن- شکست شیشه به هر علت- آشوب و بلوا و شورش- ریزش و رانش زمین- برخورد جسم خارجی- هزینه پاکسازی- نرخ ظروف تحت فشار- فروکش چاه- سقوط بهمن – خطر نشت گاز در سردخانه- خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)