بیمه های تکمیلی درمان که هزینه های درمانی را پوشش می دهند در ایران در اختیار کارمندان یا شرکتهاییست که اعضا و خانواده شان را به صورت گروهی بیمه می کنند. هرچند در سال های گذشته تلاش شد این بیمه نامه به شکل انفرادی یا خانوادگی هم طراحی و عرضه شود، اما هیچ وقت با موفقیت همراه نبود، چرا که یا سطح پوششها بسیار ضعیف بود، یا حق بیمه آن بسیار گران ! اما اکنون برخی از شرکتهای بیمه علاوه بر ارائه بهترین و مناسبترین شرایط بیمه درمان گروهی، اقدام به عرضه بیمه تکمیلی درمان انفرادی نموده اند. طرح‌های مختلف بیمه تکمیلی انفرادی هزینه‌های بیمارستانی، اعمال جراحی، پاراکلینیکی، جراحی‌های سرپائی، خدمات آزمایشگاهی، هزینه‌های آمبولانس، زایمان، ویزیت، دارو و دندانپزشکی را پوشش می‌دهند.

بیمه درمان تکمیل انفرادی